Praxe je nejlepší zkušenost

Přijímací řízení

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do 1. ročníků

Dnem 29. 6. 2021 je vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení (kritéria) do níže uvedených oborů vzdělání:

 

3letý obor vzdělání - H

3leté obory vzdělání - E

 

přihláška ke stažení Prihlaska_SS_20202021_denni.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

Termín podání přihlášek je do 27. 8. 2021.

 

Zveřejnění výsledků 2.kola přijímacího řízení  je 30. 8. 2021.

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole Gastronomie a obchodu Zlín odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10ti pracovních dnů ode dne oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky tohoto rozhodnutí.

 

Mgr. Petr Úředníček v. r.


 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

 

Informace k podání zápisového lístku.


 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníků

Dnem 4. 6. 2021 je vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení (kritéria) do níže uvedených oborů vzdělání:

4letý obor vzdělání - L

3letý obor vzdělání - H

3leté obory vzdělání - E

2letý obor vzdělání - C

2letý nástavbový obor vzdělání - L

 

přihláška ke stažení Prihlaska_SS_20202021_nastavba.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)

přihláška ke stažení Prihlaska_SS_20202021_denni.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

Termín podání přihlášek je do 11. 6. 2021

 

Zveřejnění výsledků 2.kola přijímacího řízení  je 16. 6. 2021.

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole Gastronomie a obchodu Zlín odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10ti pracovních dnů ode dne oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky tohoto rozhodnutí.

 

Mgr. Petr Úředníček v. r.


 

Výsledky přijímacího řízení

 

 

Informace k podání zápisového lístku.

 


 

INFORMACE K NÁHRADNÍMU TERMÍNU JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Na základě opatření obecné povahy MŠMT ze dne 7. 5 2021 má uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu  ( 2. 6. nebo 3. 6. 2021 ) .  Je  však  nutné, aby potvrdil řediteli školy zájem o  konání    této zkoušky do 14. 5. 2021 do 9,00 hod. na e- mailovou adresu: cinkova@gaozl.cz

V případě konání této zkoušky budou výsledky zveřejněny ředitelem školy 14. června 2021.

Uchazeč má právo vzít zpět zápisový lístek, který odevzdal na jiné škole v rámci výsledků z řádného termínu JPZ, která proběhla 3. – 4. 5. 2021.

V případě dotazů volejte:

tel. 575 570 950

mobil 736 765 374

 


 

Povinnosti uchazeče k přijímacím zkouškám v souvislosti s COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 KRITÉRIA

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků

Dnem 11. 1. 2021 je vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení (kritéria) do níže uvedených oborů vzdělání:

4letý obor vzdělání - L

3letý obor vzdělání - H

3leté obory vzdělání - E

2letý obor vzdělání - C

2letý nástavbový obor vzdělání - L

 

přihláška ke stažení Prihlaska_SS_20202021_nastavba.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)

přihláška ke stažení Prihlaska_SS_20202021_denni.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

 

Termín podání přihlášek je do 1. 3. 2021

 

Mgr. Petr Úředníček v. r.