Praxe je nejlepší zkušenost

Přijímací řízení

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ POD PŘIDĚLENÝM REGISTRAČNÍM ČÍSLEM
3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
65-51-H/01 KUCHAŘ - ČÍŠNÍK
DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do 1. ročníků

Dnem 15. 7. 2020 je vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání:

4letý obor vzdělání - L

3letý obor vzdělání - H

3leté obory vzdělání - E

 

2letý obor vzdělání - C

2letý nástavbový obor vzdělání - L

 

Termín podání příhlášek je od 15. 7. do 31. 8. 2020

Termín zveřejnění výsledků je 1. 9. 2020

Termín pro podání zápisového lístku je do 4. 9. 2020

Mgr. Petr Úředníček v. r.