Praxe je nejlepší zkušenost

Přijímací řízení

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

 

 


 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do 1. ročníků

Dnem 29. 6. 2021 je vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení (kritéria) do níže uvedených oborů vzdělání:

 

3letý obor vzdělání - H

3leté obory vzdělání - E

 

přihláška ke stažení Prihlaska_SS_20202021_denni.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

Termín podání přihlášek je do 27. 8. 2021.

 

Zveřejnění výsledků 3.kola přijímacího řízení  je 30. 8. 2021.

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole Gastronomie a obchodu Zlín odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10ti pracovních dnů ode dne oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky tohoto rozhodnutí.

 

Mgr. Petr Úředníček v. r.


 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

 

Informace k podání zápisového lístku.


 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníků

Dnem 4. 6. 2021 je vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení (kritéria) do níže uvedených oborů vzdělání:

4letý obor vzdělání - L

3letý obor vzdělání - H

3leté obory vzdělání - E

2letý obor vzdělání - C

2letý nástavbový obor vzdělání - L

 

přihláška ke stažení Prihlaska_SS_20202021_nastavba.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)

přihláška ke stažení Prihlaska_SS_20202021_denni.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

Termín podání přihlášek je do 11. 6. 2021

 

Zveřejnění výsledků 2.kola přijímacího řízení  je 16. 6. 2021.

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole Gastronomie a obchodu Zlín odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10ti pracovních dnů ode dne oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky tohoto rozhodnutí.

 

Mgr. Petr Úředníček v. r.


 

Výsledky přijímacího řízení

 

 

Informace k podání zápisového lístku.

 


 

INFORMACE K NÁHRADNÍMU TERMÍNU JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Na základě opatření obecné povahy MŠMT ze dne 7. 5 2021 má uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu  ( 2. 6. nebo 3. 6. 2021 ) .  Je  však  nutné, aby potvrdil řediteli školy zájem o  konání    této zkoušky do 14. 5. 2021 do 9,00 hod. na e- mailovou adresu: cinkova@gaozl.cz

V případě konání této zkoušky budou výsledky zveřejněny ředitelem školy 14. června 2021.

Uchazeč má právo vzít zpět zápisový lístek, který odevzdal na jiné škole v rámci výsledků z řádného termínu JPZ, která proběhla 3. – 4. 5. 2021.

V případě dotazů volejte:

tel. 575 570 950

mobil 736 765 374

 


 

Povinnosti uchazeče k přijímacím zkouškám v souvislosti s COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 KRITÉRIA

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků

Dnem 11. 1. 2021 je vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení (kritéria) do níže uvedených oborů vzdělání:

4letý obor vzdělání - L

3letý obor vzdělání - H

3leté obory vzdělání - E

2letý obor vzdělání - C

2letý nástavbový obor vzdělání - L

 

přihláška ke stažení Prihlaska_SS_20202021_nastavba.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)

přihláška ke stažení Prihlaska_SS_20202021_denni.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz)

 

 

Termín podání přihlášek je do 1. 3. 2021

 

Mgr. Petr Úředníček v. r.