Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Praxe je nejlepší zkušenost

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

3. kolo přijímacího řízení na střední školy

Termín pro podávání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení: od 28. 6. 2024 - do 22. 8. 2024

Zveřejnění výsledků 3. kola přijímacího řízení: 26. 8. 2024 

               

Do dalších kol přijímacího řízení může podávat přihlášky pouze uchazeč:

- který nebyl v předchozích kolech přijat na žádnou  SŠ

- který se v předchozím kole vzdal práva na přijetí (nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky v dalším kole)

Počet přihlášek je neomezený a lze je podávat pouze na tiskopisu. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola.

Ve 3. a dalších kolech ředitel školy vyhotoví a zašle písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

V případě přijetí ve 3. a dalších kolech oznámíte řediteli SŠ do 7 dnů ode dne zveřejnění výsledků svůj úmysl na školu nastoupit jakýmkoli písemným záznamem. Pro toto oznámení neexistuje závazný formulář, uchazeč tedy podává volnou formou, ale prokazatelně.

 

Plánované počty přijímaných uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení:

65-51-H/01 Kuchař-číšník zaměření: Kuchař(ka)1

65-51-H/01 Kuchař-číšník zaměření: Číšník, servírka - 4

65-51-H/01 Kuchař-číšník zaměření: Kuchař(ka) - číšník, servírka - 7

65-41-L/51 Gastronomie (2 letá nástavba - maturita) - 6

36-67-E/01 Zednické práce - 4

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - 2

66-51-E/01 Prodavačské práce - 6

75-41-E/01 Pečovatelské služby - 2

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá - 2

Výsledky 1. kola přijímacího řízení:

 

65-41-L/01 Gastronomie (4 letý obor s maturitou) zaměření: Gastronomie s hotelovým provozem

 

65-51-H/01 Kuchař-číšník zaměření: Kuchař(ka)

65-51-H/01 Kuchař-číšník zaměření: Číšník, servírka

65-51-H/01 Kuchař-číšník zaměření: Kuchař(ka) - číšník, servírka

 

65-41-L/51 Gastronomie (2 letá nástavba - maturita)

 

36-67-E/01 Zednické práce

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

66-51-E/01 Prodavačské práce

75-41-E/01 Pečovatelské služby

 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 

Odvolání:

 - odvolání z kapacitních důvodů (autoremedura) je ve školním roce 2023/2024 nepřípustné                                                           

 -  odvolání, jako nástroj správního řízení však nadále existuje a lze ho využít v případě napadnutí průběhu nebo výsledku řízení. Musí být podáno řediteli školy nejpozději do 3 pracovních dnů od vyhlášení výsledků, a to osobně, datovou schránkou nebo poštou.                                                     

    Přes DIPSY nelze odvolání podávat.  

 

Přijatí uchazeči nepotvrzují přijetí .  Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v písemné formě škola nevyhotovuje.

Uchazečům přijatým na naši školu v 1. kole přijímacího řízení bude na e-mail, uvedený na přihlášce, zaslána pozvánka na informativní schůzky, které se budou konat pro obory:

H, L  - druhá polovina června – pro odborný výcvik,  3. 9. 2024 pro teorii

     - poslední týden v srpnu

C       - první den školního roku 2024/2025 

 

 

Plánované počty přijímaných uchazečů do 1. ročníku / 1. kolo

 

Kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory:

 

65-41-L/01 Gastronomie (4 letý obor s maturitou) zaměření: Gastronomie s hotelovým provozem

 

65-51-H/01 Kuchař-číšník zaměření: Kuchař(ka)

65-51-H/01 Kuchař-číšník zaměření: Číšník, servírka

65-51-H/01 Kuchař-číšník zaměření: Kuchař(ka) - číšník, servírka

 

65-41-L/51 Gastronomie (2 letá nástavba - maturita)

 

36-67-E/01 Zednické práce

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

66-51-E/01 Prodavačské práce

75-41-E/01 Pečovatelské služby

 

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá