Praxe je nejlepší zkušenost

Školská rada

Školská rada při střední škole, jejíž činnost vykonává p. o. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

 

předsedkyně: Šišková Marcela, Mgr.

místopředsedkyně: Maršálková Naděžda, Bc.

členové: Měrková Irena

                Procházka Miroslav, Ing.

                Sedláčková Lenka

                Valenta Ivo

 

 

Vážení rodiče a zletilí žáci,

Vzhledem k tomu, že v současné době kvůli mimořádným opatřením vznikly komplikace spojené s organizací voleb do školských rad, a zároveň je nutné, aby školské rady fungovaly bez problémů dál, prodlužuje MŠMT funkční období členů školských rad, které původně mělo končit 31. 12. 2020, na termín do tří měsíců po skončení nouzového stavu v ČR.

Z tohoto důvodu se odsouvá termín řádných voleb do školské rady při Střední škole gastronomie a obchodu Zlín, který byl původně stanoven na 12. 11. 2020. O novém termínu voleb a přesném datu začátku nového funkčního období školské rady Vás budeme průběžně informovat.