Praxe je nejlepší zkušenost

Školská rada

Školská rada při střední škole, jejíž činnost vykonává p. o. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

 

předsedkyně: Mgr. Karla Gazdošová

místopředsedkyně: Mgr. Ing. Martina Polášková

členové: Ing. Michal Dvouletý, MBA

                MUDr. Ivana Kocháňová

                Gabriela Lataníková

                 Ivo Valenta

 

 

Zástupci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a pedagogů byli zvoleni do školské rady při Střední škole gastronomie a obchodu Zlín v souladu s platným Volebním řádem školské rady vydaným Radou Zlínského kraje v řádných volbách dne 9. 6. 2021. Tříleté funkční období školské rady začalo 12. 7. 2021.