Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Praxe je nejlepší zkušenost

Organizace školního roku

I. pololetí                1. 9. 2021 - 28. 1. 2022         
                 
Září                
Zahájení šk. roku - lichý týden 1. 9. 2021
Společná část MZ - podzimní zkušební období (didaktický test a písemná práce) 1.9. - 3. 9. 2021
Zahájení šk. roku - sudý týden 7.9.2021
Ústní MZ - podzimní zkušební období (společná a profilová část MZ) 13. 9. 2021
Ústní ZZ - podzimní zkušební období 14. 9. 2021
Zveřejnění organizace ZZ a MZ pro aktuální školní rok (ŘŠ) 13.9.2021
Zveřejnění školního seznamu literárních děl (ŘŠ) 30 .9. 2021
 
                 
Říjen
Podzimní prázdniny 27.10. - 29.10.2021
Zveřejnění témat pro zpracování školních zkuš. úloh z ciz. jazyka (ŘŠ) 29.10.2021
 
                 
Listopad
Uzavření dílčí klasifikace za 1. čtvrtletí 4. 11. 2021
Pedagogická rada za 1. čtvrtletí 9. 11. 2021
Třídní schůzky s rodiči 11. 11. 2021
První den otevřených dveří školy 26. 11. - 27. 11.2021
                 
Prosinec
Vánoční prázdniny 23. 12.  - 31. 12. 2021
                 
Leden
Zahájení vyučování 3. 1. 2022
Uzavření klasifikace za I. pololetí 14. 1. 2022
Druhý den otevřených dveří školy 20. 1. 2022
Zveřejnění pokynů k praktické ZZ - samostatná odborná práce (ŘŠ) 21. 1. 2022
Pedagogická rada za I. pololetí 19. 1. 2022
Předávání výpisů z vysvědčení za I. pololetí (lichý i sudý týden) 31. 1. 2022
Vyhlášení kritérií pro 1. kolo přijímacího řízení (ŘŠ) 31. 1. 2022

 

II. pololetí                1. 2. - 30. 6. 2022
                 
Únor                
Pololetní prázdniny  

Jarní prázdniny

4. 2. 2022

7. 2. - 11. 2. 2022

Zveřejnění témat profilové části MZ (ŘŠ) 28. 2. 2022
                 
Březen                
Uzávěrka podání přihlášek uchazečů do 1. kola přij. řízení (řediteli školy) 1.3.2022
Jmenování komisí pro ZZ (ŘŠ) 16. 3. 2022
Uzavření dílčí klasifikace za 3. čtvrtletí 18. 3. 2022
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí 23. 3. 2022
Třídní schůzky s rodiči 29. 3. 2022
Jmenování komisí pro MZ (ŘŠ) 31. 3. 2022
                 
Duben
Velikonoční prázdniny 14. 4.  2022
Profilová část MZ třídy GN 2. - praktická zkouška z odborných předmětů 19. 4. 2022
(jarní zkušební období 2022)
Profilová část MZ třídy 4. G - praktická zkouška z odborného výcviku 20. 4. - 22. 4. 2022
(jarní zkušební období 2022)
Uzavření klasifikace za II. pololetí tříd GN 2. a 4. G 22. 4. 2022
Pedagogická rada za II. pololetí tříd GN 2. a 4. G 26. 4. 2022
Výběr témat pro písemnou, praktickou a ústní zkoušku ZZ dle JZZZ 22. 4. 2022
Témata ústní ZZ 27. 4. 2022
Organizace praktické ZZ (ředitel školy) 29. 4. 2022
Volno pro třídy GN 2. a 4. G (první část) 29. 4. 2022

 

                 
                 
Květen                
Společná část MZ-jarní zkušební období (didakt. testy, písemné práce) 2. 5. - 4. 5. 2022
Volno pro třídu GN 2. (druhá část) 13. 5. - 18. 5.2022
Organizace písemné ZZ (řediteli školy) 13. 5. 2022
Volno pro třídu 4. G (druhá část) 17. 5. - 20. 5. 2022
Ústní MZ třídy GN 2. - jarní zkušební období (společná a profilová část MZ) 19. 5.- 20. 5. 2022
Uzavření klasifikace za II. polol. výstupních ročníků H, E a C oborů  23. 5. 2022
Ústní MZ třídy 4. G - jarní zkušební období (společná a profilová část MZ) 23. 5. - 24. 5.  2022
Pedagogická rada za II. pololetí výstupních ročníků H, E a C oborů 25. 5. 2022
Organizace ústní ZZ (ředitel školy) 27 5. 2022
                 
Červen
Písemná zkouška ZZ (H, E obory) 1. 6. 2022
Praktická zkouška ZZ tříd PŠ2 3. 6. 2022
Praktická zkouška ZZ třídy P3, S3 7. 6. - 10. 6. 2022
Volno pro třídy PŠ2  6. - 9. 6. 2022
Praktická zkouška ZZ třídy KČ3. 7. 6. - 9. 6. 2022
Praktická zkouška ZZ třídy K/Č3. 10. 6. -15. 6. 2022
Ústní zkouška tříd PŠ2 10.06.2022
Volno pro třídy P3, S3 15.-17., 20. 6. 2022
Volno pro třídu KČ3. 14. 6. - 17. 6. 2022
Volno pro třídu K/Č3. 17. 6. -22 .6.2022
Ústní zkouška ZZ tříd P3, S3 21. 6. 2022
Ústní zkouška ZZ tříd KČ3. 21. 6. - 22. 6. 2022
Ústní zkouška ZZ třídy K/Č3. 23. 6. - 24. 6. 2022
Uzavření klasifikace za II. pololetí "zbylých tříd" 23. 6. 2022
Pedagogická rada za II. pololetí "zbylých tříd" 28. 6. 2022
Předávání vysvědčení za II. pololetí (sudý i lichý týden) 30. 6. 2022
                 
Červenec
Letní prázdniny 1. 7. -  31. 7. 2022
                 
Srpen
Letní prázdniny 1. 8. - 31. 8. 2022