Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Praxe je nejlepší zkušenost

Organizace školního roku

2. ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
                 
I. pololetí              4. 9. 2023 - 31. 1. 2024
                 
Září                
Zahájení šk. roku - sudý týden 04.09.2023
Společná část MZ - podzimní zkušební období (didaktický test a písemná práce) 4.9. - 8. 9. 2023
Zahájení šk. roku - lichý ýden 11.09.2023
Profilová část MZ - písemná práce z anglického jazyka 11.09.2023
Písemná ZZ 11.09.2023
Profilová část MZ - praktická zkouška z odborných předmětů 12.09.2023
Praktická ZZ 12. 6. - 13. 6. 2023
Ústní MZ - podzimní zkušební období (společná a profilová část MZ) 18.09.2023
Ústní ZZ - podzimní zkušební období 19.09.2023
Zveřejnění organizace ZZ a MZ pro aktuální školní rok (ŘŠ) 11.09.2023
Zveřejnění školního seznamu literárních děl (ŘŠ) 29.09.2023
                 
Říjen
Podzimní prázdniny 26.10. - 27.10. 2023
Zveřejnění témat pro zpracování školních zkuš. úloh z ciz. jazyka (ŘŠ) 31.10.2023
                 
Listopad
Uzavření dílčí klasifikace za 1. čtvrtletí 06.11.2023
Pedagogická rada za 1. čtvrtletí 09.11.2023
Třídní schůzky s rodiči 14.11.2023
První den otevřených dveří školy 24.11. - 25.11. 2023
                 
Prosinec
Vánoční prázdniny 23. 12.  - 2. 1. 2024
                 
Leden
Zahájení vyučování 03.01.2024
Uzavření klasifikace za I. pololetí 19.01.2024
Druhý den otevřených dveří školy 25.01.2024
Zveřejnění pokynů k praktické ZZ - samostatná odborná práce (ŘŠ) 22.01.2024
Pedagogická rada za I. pololetí 24.01.2024
Předávání výpisů z vysvědčení za I. pololetí (lichý i sudý týden) 31.01.2024
Pololetní prázdniny 02.02.2024
Vyhlášení kritérií pro 1. kolo přijímacího řízení (ŘŠ) 31.01.2024
II. pololetí              1. 2. - 30. 6. 2024
                 
Únor                
Jarní prázdniny 19.2. - 23.2. 2024
Zveřejnění témat profilové části MZ (ŘŠ) 29.02.2024
                 
Březen                
Uzávěrka podání přihlášek uchazečů do 1. kola přij. řízení (řediteli školy) 01.03.2024
Jmenování komisí pro ZZ (ŘŠ) 15.03.2024
Uzavření dílčí klasifikace za 3. čtvrtletí 18.03.2024
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí 21.03.2024
Třídní schůzky s rodiči 27.03.2024
Velikonoční prázdniny 28.03.2024
Jmenování komisí pro MZ (ŘŠ) 31.03.2024
                 
Duben
Uzavření klasifikace za II. pololetí tříd GN 2. a 4. G 18.04.2024
Pedagogická rada za II. pololetí tříd GN 2. a 4. G 22.04.2024
Předání výstupního vysvědčení třídě GN2. a 4. G 23.04.2024
Volno pro třídy GN 2. a 4. G  24. 4. - 30. 4. 2024
Výběr témat pro písemnou, praktickou a ústní zkoušku ZZ dle JZZZ 22.04.2024
Témata ústní ZZ 30.04.2024
Organizace praktické ZZ (ředitel školy) 30.04.2024
Květen                
Společná část MZ-jarní zkušební období (didakt. testy, písemné práce) 2. 5. - 3. 5. 2024
Společná část MZ - PP z českého jazyka 6.05.2024
Společná část MZ - PP z anglického jazyka 7.05.2024
Praktická MZ z odborných předmětů 14.05.2024
Praktická MZ z odborného výcviku 9. 5. - 10. 5. 2024
Organizace písemné ZZ (řediteli školy) 17.05.2024
Ústní MZ třídy 4. G - jarní zkušební období ( profilová část MZ) 17.5. - 20.5.2024
Ústní MZ třídy GN 2. - jarní zkušební období ( profilová část MZ)   21. 5.- 23. 5. 2024
Uzavření klasifikace za II. polol. výstupních ročníků H, E a C oborů  24.05.2024
Pedagogická rada za II. pololetí výstupních ročníků H, E a C oborů 29.05.2024
Organizace ústní ZZ (ředitel školy) 30.05.2024
                 
Červen
Písemná zkouška ZZ (H, E obory) 03.06.2024
Volno pro třídy KČ3., K/Č3. 4 .6. - 7. 6. 2024
Praktická zkouška ZZ PŠ 04.06.2024
Praktická zkouška ZZ třídy P3, S3, PS3 10. 6. - 14. 6. 2024
Volno pro PŠ  05. - 07.06.; 10.06. 2024
Praktická zkouška ZZ třídy KČ3. 10. 6. - 12. 6. 2024
Praktická zkouška ZZ třídy K/Č3. 13. 6. - 18. 6. 2024
Ústní zkouška ZZ PŠ 11.06.2024
Volno pro třídy P3, S3, PS3 17. - 20.06.2024
Ústní zkouška ZZ tříd P3, S3, PS3 21.06.2024
Ústní zkouška ZZ tříd KČ3. 19.06.2024
Ústní zkouška ZZ třídy K/Č3. 20. 6. - 21. 6. 2024
Uzavření klasifikace za II. pololetí "zbylých tříd" 24.06.2024
Pedagogická rada za II. pololetí "zbylých tříd" 26.06.2024
Předávání vysvědčení za II. pololetí (sudý i lichý týden) 28.06.2024
                 
Červenec
Letní prázdniny 1. 7. -  31. 7. 2023
                 
Srpen
Letní prázdniny 1. 8. - 31. 8. 2023