Praxe je nejlepší zkušenost

Organizace školního roku

I. pololetí              1. 9. 2020 - 28. 1. 2021
                 
Září
Zahájení šk. roku - sudý týden 1. 9. 2020
Společná část MZ - podzimní zkušební období (didaktický test a písemná práce) 2. 9. 2020
Zahájení šk. roku - lichý týden 7.9.2020
Ústní MZ - podzimní zkušební období (společná a profilová část MZ) 18.9.2020
Zveřejnění organizace ZZ a MZ pro aktuální školní rok (ŘŠ) 12.9.2020
Náhradní (opravný) termín ústní zkoušky ZZ 21. 9. 2020
Zveřejnění školního seznamu literárních děl (ŘŠ) 30 .9. 2020
(pro spol. část MZ 2019 z českého jazyka a literatury)
                 
Říjen
Podzimní prázdniny 29.10. - 30.10.2020
Zveřejnění témat pro zpracování školních zkuš. úloh z ciz. jazyka (ŘŠ) 30.10.2020
(pro spol. část MZ 2019 z cizího jazyka)
                 
Listopad
Uzavření dílčí klasifikace za 1. čtvrtletí 5. 11. 2020
Pedagogická rada za 1. čtvrtletí 10. 11. 2020
Třídní schůzky s rodiči 12. 11. 2020
První den otevřených dveří školy 20. 11. - 21. 11.2020
                 
Prosinec
Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021
                 
Leden
Zahájení vyučování 4. 1. 2021
Uzavření klasifikace za I. pololetí 15. 1. 2021
Druhý den otevřených dveří školy 21. 1. 2021
Zveřejnění pokynů k praktické ZZ - samostatná odborná práce (ŘŠ) 18. 1. 2021
Pedagogická rada za I. pololetí 19. 1. 2021
Předávání výpisů z vysvědčení za I. pololetí (lichý i sudý týden) 28. 1. 2021
Pololetní prázdniny 29. 1. 2021
Vyhlášení kritérií pro 1. kolo přijímacího řízení (ŘŠ) 31. 1. 2021

 

Únor  
   
Zveřejnění témat profilové části MZ (ŘŠ) 26. 2. 2021
                 
Březen  
Uzávěrka podání přihlášek uchazečů do 1. kola přij. řízení (řediteli školy) 1.3.2021

Jarní prázdniny 

Jmenování komisí pro ZZ (ŘŠ)

8. 3. - 14. 3. 2021

16. 3. 2021

Uzavření dílčí klasifikace za 3. čtvrtletí 19. 3. 2021
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí 24. 3. 2021
Třídní schůzky s rodiči 30. 3. 2021
Jmenování komisí pro MZ (ŘŠ) 31. 3. 2021
                 
Duben
Velikonoční prázdniny 1. 4.  2021
Profilová část MZ třídy GN 2. - praktická zkouška z odborných předmětů 19. 4. 2021
(jarní zkušební období 2019)
Profilová část MZ třídy 4. G - praktická zkouška z odborného výcviku 14. 4. - 16. 4. 2021
(jarní zkušební období 2019)
Přijímací zkoušky 1. a 2. termín 12. 4. a 13. 4. 2021
Uzavření klasifikace za II. pololetí tříd GN 2. a 4. G 23. 4. 2021
Pedagogická rada za II. pololetí tříd GN 2. a 4. G 27. 4. 2021
Výběr témat pro písemnou, praktickou a ústní zkoušku ZZ dle JZZZ 23. 4. 2021
Témata ústní ZZ 27. 4. 2021
Organizace praktické ZZ (ředitel školy) 30. 4. 2021
Volno pro třídy GN 2. a 4. G (první část) 30. 4. 2021

 

Květen                
Společná část MZ-jarní zkušební období (didakt. testy, zbylé písemné testy) 3. 5. - 5. 5. 2021
Volno pro třídu GN 2. (druhá část) 13. 5. - 18. 5.2021
Organizace písemné ZZ (řediteli školy) 14. 5. 2021
Volno pro třídu 4. G (druhá část) 18. 5. - 21. 5. 2021
Ústní MZ třídy GN 2. - jarní zkušební období (společná a profilová část MZ) 19. 5.- 21. 5. 2021
Uzavření klasifikace za II. polol. výstupních ročníků H, E a C oborů  25. 5. 2021
Ústní MZ třídy 4. G - jarní zkušební období (společná a profilová část MZ) 24. 5. - 25. 5.  2021
Pedagogická rada za II. pololetí výstupních ročníků H, E a C oborů 27. 5. 2021
Organizace ústní ZZ (ředitel školy) 28. 5. 2021
                 
Červen
Písemná zkouška ZZ (H, E obory) 1. 6. 2021
Praktická zkouška ZZ tříd PŠ2 3. 6. 2021
Praktická zkouška ZZ třídy P3, S3 7. 6. - 10. 6. 2021
Volno pro třídy PŠ2  4. - 9. 6. 2021
Praktická zkouška ZZ třídy K/Č/KČ 3. 7. 6. - 11. 6. 2021
Ústní zkouška tříd PŠ2 10.06.2021
Volno pro třídy P3, S3 15. 6. - 18. 6. 2021
Volno pro třídy K/Č/KČ 3.; PS3 15. 6. - 18. 6. 2021
Ústní zkouška ZZ tříd P3, S3 21. 6. 2021
Ústní zkouška ZZ třídy K/Č/KČ3. 21. 6. - 23. 6. 2021
Uzavření klasifikace za II. pololetí "zbylých tříd" 22. 6. 2021
Pedagogická rada za II. pololetí "zbylých tříd" 24. 6. 2021
Předávání vysvědčení za II. pololetí (sudý i lichý týden) 30. 6. 2021
                 
Červenec
Letní prázdniny 1. 7. -  31. 7. 2021
                 
Srpen
Letní prázdniny 1. 8. - 31. 8. 2021