Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Praxe je nejlepší zkušenost

Organizace školního roku

ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠKOLNÍ ROK 2022/2023  
                 
I. pololetí         1. 9. 2022 - 31. 1. 2023
                 
Září                
Zahájení šk. roku - lichý týden 01.09.2022
Společná část MZ - podzimní zkušební období (didaktický test a písemná práce)         1.9. - 6. 9. 2022
Zahájení šk. roku - sudý týden 05.09.2022
Písemná ZZ - podzim           06.09.2022
Praktická ZZ - podzim           7. 9. - 9. 9. 2022
Profilová část MZ - písemná práce z anglického jazyka     07.09.2022
Ústní MZ - podzimní zkušební období (společná a profilová část MZ) 12.09.2022
Ústní ZZ - podzimní zkušební období         13.09.2022
Zveřejnění organizace ZZ a MZ pro aktuální školní rok (ŘŠ) 12.09.2022
Zveřejnění školního seznamu literárních děl (ŘŠ) 30.09.2022
 
                 
Říjen
Podzimní prázdniny 26.10. - 27.10. 2022
Zveřejnění témat pro zpracování školních zkuš. úloh z ciz. jazyka (ŘŠ) 31.10.2022
 
                 
Listopad
Uzavření dílčí klasifikace za 1. čtvrtletí 04.11.2022
Pedagogická rada za 1. čtvrtletí 09.11.2022
Třídní schůzky s rodiči obory E, C  14.11.2022
Třídní schůzky s rodiči obory H, L 15.11.2022
První den otevřených dveří školy 25. 11. - 26. 11.2022
                 
Prosinec
Vánoční prázdniny 23. 12.  - 30. 12. 2022
                 
Leden
Zahájení vyučování 03.01.2023
Uzavření klasifikace za I. pololetí 13.01.2023
Druhý den otevřených dveří školy 19.01.2023
Zveřejnění pokynů k praktické ZZ - samostatná odborná práce (ŘŠ) 20.01.2023
Pedagogická rada za I. pololetí 18.01.2023
Předávání výpisů z vysvědčení za I. pololetí (lichý i sudý týden) 31.01.2023
Pololetní prázdniny 03.02.2023
Vyhlášení kritérií pro 1. kolo přijímacího řízení (ŘŠ) 31.01.2023
II. pololetí              1. 2. - 30. 6. 2023
                 
Únor                
Jarní prázdniny         13. 2. - 17. 2. 2023
Zveřejnění témat profilové části MZ (ŘŠ)         28.02.2023
                 
Březen                
Uzávěrka podání přihlášek uchazečů do 1. kola přij. řízení (řediteli školy)         01.03.2023
Jmenování komisí pro ZZ (ŘŠ) 16.03.2023
Uzavření dílčí klasifikace za 3. čtvrtletí 17.03.2023
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí 22.03.2023
Třídní schůzky s rodiči 28.03.2023
Jmenování komisí pro MZ (ŘŠ) 31.03.2023
                 
Duben
Velikonoční prázdniny 06.04.2023
Profilová část MZ - PP z českého jazyka a literatury 12.04.2023
Profilová část MZ - PP z anglického jazyka 13.04.2023
Profilová část MZ třídy GN 2. - praktická zkouška z odborných předmětů 18.04.2023
Profilová část MZ třídy 4. G - praktická zkouška z odborného výcviku 18. 4. - 20. 4. 2023
Uzavření klasifikace za II. pololetí tříd GN 2. a 4. G 21.04.2023
Pedagogická rada za II. pololetí tříd GN 2. a 4. G 25.04.2023
Výběr témat pro písemnou, praktickou a ústní zkoušku ZZ dle JZZZ 21.04.2023
Témata ústní ZZ 28.04.2023
Organizace praktické ZZ (ředitel školy) 28.04.2023
Volno pro třídy GN 2. a 4. G (první část) 28.04.2023
Květen                
Společná část MZ-jarní zkušební období (didakt. testy, písemné práce) 2. 5. - 4. 5. 2023
Volno pro třídu GN 2. (druhá část) 16. 5. - 19. 5.2023
Organizace písemné ZZ (řediteli školy) 12.05.2023
Volno pro třídu 4. G (druhá část) 18. 5. - 23. 5. 2023
Ústní MZ třídy GN 2. - jarní zkušební období ( profilová část MZ)   22. 5.- 23. 5. 2023
Uzavření klasifikace za II. polol. výstupních ročníků H, E a C oborů  22.05.2023
Ústní MZ třídy 4. G - jarní zkušební období (společná a profilová část MZ) 24. 5. - 25. 5.  2023
Pedagogická rada za II. pololetí výstupních ročníků H, E a C oborů 25.05.2023
Organizace ústní ZZ (ředitel školy) 26 5. 2023
Červen
Písemná zkouška ZZ (H, E obory) 01.06.2023
Praktická zkouška ZZ PŠ 02.06.2023
Praktická zkouška ZZ třídy P3, SPS3 2. 6. - 9. 6. 2023
Volno pro PŠ  5. - 8. 6. 2023
Praktická zkouška ZZ třídy KČ3. 2. 6. - 6. 6. 2023
Praktická zkouška ZZ třídy K/Č3. 7. 6. -14. 6. 2023
Ústní zkouška ZZ PŠ 09.06.2023
Volno pro třídy P3, SPS3 12.-15. 06. 2023
Volno pro třídu KČ3. 13. 6. - 16. 6. 2023
Volno pro třídu K/Č3. 15. 6. - 20. 6. 2023
Ústní zkouška ZZ tříd P3, SPS3 16.06.2023
Ústní zkouška ZZ tříd KČ3. 19. 6. - 20. 6. 2023
Ústní zkouška ZZ třídy K/Č3. 21. 6. - 22. 6. 2023
Uzavření klasifikace za II. pololetí "zbylých tříd" 26.06.2023
Pedagogická rada za II. pololetí "zbylých tříd" 28.06.2023
Předávání vysvědčení za II. pololetí (sudý i lichý týden) 30.06.2023
                 
Červenec. Srpen
Letní prázdniny 1. 7. -  31. 8. 2023