Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Praxe je nejlepší zkušenost

Organizace školního roku

ČASOVÝ HARMONOGRAM ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
I. pololetí (2. 9. 2024 - 31. 1. 2025)
Září  
Zahájení šk. roku - sudý týden 02.09.2024
Společná část MZ - podzimní zkušební období (didaktický test) 2.9. - 3.9. 2024
Písemná ZZ 02.09.2024
Praktická ZZ 4.9. - 6. 9. 2024
Zahájení šk. roku - lichý týden 09.09.2024
Profilová část MZ - písemná práce z anglického jazyka 09.09.2024
Písemná ZZ 09.09.2024
Profilová část MZ - praktická zkouška z odborných předmětů 06.09.2024
Praktická ZZ 12.09.2024
Ústní MZ - podzimní zkušební období 17.09.2024
Ústní ZZ - podzimní zkušební období 16.09.2024
Zveřejnění organizace ZZ a MZ pro aktuální školní rok (ŘŠ) 11.09.2024
Zveřejnění školního seznamu literárních děl (ŘŠ) 27.09.2024
Říjen  
Podzimní prázdniny 29.10. - 30.10. 2024
Zveřejnění témat pro zpracování školních zkuš. úloh z ciz. jazyka (ŘŠ) 31.10.2024
Listopad  
Uzavření dílčí klasifikace za 1. čtvrtletí 08.11.2024
Pedagogická rada za 1. čtvrtletí 13.11.2024
Třídní schůzky s rodiči 19.11.2024
První den otevřených dveří školy 22.11. - 23. 11. 2024
Prosinec  
Vánoční prázdniny 23. 12. - 3. 1. 2025
Leden  
Zahájení vyučování 06.01.2025
Uzavření klasifikace za I. pololetí 22.01.2025
Druhý den otevřených dveří školy 23.01.2025
Zveřejnění pokynů k praktické ZZ - samostatná odborná práce (ŘŠ) 27.01.2025
Pedagogická rada za I. pololetí 27.01.2025
Předávání výpisů z vysvědčení za I. pololetí (lichý i sudý týden) 30.01.2025
Pololetní prázdniny 31.01.2025
Vyhlášení kritérií pro 1. kolo přijímacího řízení (ŘŠ) 31.01.2025
II. pololetí (3.2. - 27. 6. 2025)
Únor  
Jarní prázdniny 24.2. - 28. 2. 2025
Zveřejnění témat profilové části MZ (ŘŠ) 28.02.2025
Březen  
Jmenování komisí pro ZZ (ŘŠ) 14.03.2025
Uzavření dílčí klasifikace za 3. čtvrtletí 17.03.2025
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí 20.03.2025
Třídní schůzky s rodiči 26.03.2025
Velikonoční prázdniny 25.03.2025
Jmenování komisí pro MZ (ŘŠ) 31.03.2025
Duben  
Uzavření klasifikace za II. pololetí tříd GN 2. a 4. G 23.04.2025
Pedagogická rada za II. pololetí tříd GN 2. a 4. G 28.04.2025
Předání výstupního vysvědčení třídě GN2. a 4. G 29.04.2025
Volno pro třídy GN 2. a 4. G 30.04.2025
Výběr témat pro písemnou, praktickou a ústní zkoušku ZZ dle JZZZ 22.04.2025
Témata ústní ZZ 30.04.2025
Organizace praktické ZZ (ředitel školy) 30.04.2025
Květen  
Společná část MZ - jarní zkušební období (didakt. testy, písemné práce) 2. 5. - 6. 5. 2025
Společná část MZ - PP z českého jazyka 05.05.2025
Společná část MZ - PP z anglického jazyka 06.05.2025
Volno pro třídy GN 2. a 4. G 7.5.- 13.5.2025
Praktická MZ z odborných předmětů 14.05.2025
Praktická MZ z odborného výcviku 12. 5. - 16. 5. 2025
Organizace písemné ZZ (řediteli školy) 16.05.2025
Ústní MZ třídy 4. G - jarní zkušební období (profilová část MZ) 19.5 - 21. 5. 2025
Ústní MZ třídy GN 2. - jarní zkušební období (profilová část MZ) 22. 5. - 26. 5. 2025
Uzavření klasifikace za II. pololetí výstupních ročníků H, E a C oborů 23.05.2025
Pedagogická rada za II. pololetí výstupních ročníků H, E a C oborů 28.05.2025
Organizace ústní ZZ (ředitel školy) 30.05.2025
Červen  
Písemná zkouška ZZ (H, E obory) 02.06.2025
Praktická zkouška ZZ PŠ 02.06.2025
Volno pro třídy KČ3., K/Č3. 3. 6. - 6. 6. 2025
Praktická zkouška ZZ třídy P3, S3, PS3 3. 6. - 6. 6. 2025
Volno pro PŠ 3. 6. - 6. 6. 2025
Praktická zkouška ZZ třídy KČ3. 9. 6. - 11. 6. 2025
Praktická zkouška ZZ třídy K/Č3. 12. 6. - 16. 6. 2025
Ústní zkouška ZZ PŠ 09.06.2025
Volno pro třídy P3, S3, PS3 9. - 12. 06. 2025
Ústní zkouška ZZ tříd P3, S3, PS3 13.06.2025
Ústní zkouška ZZ tříd KČ3. 17. 6. - 18. 6. 2025
Ústní zkouška ZZ třídy K/Č3. 19.6. - 20. 6. 2025
Uzavření klasifikace za II. pololetí "zbylých tříd" 23.06.2025
Pedagogická rada za II. pololetí "zbylých tříd" 25.06.2025
Předávání vysvědčení za II. pololetí (sudý i lichý týden) 27.06.2025
Červenec  
Letní prázdniny 1.7 - 31. 7. 2025
Srpen  
Letní prázdniny 1.8. - 29. 8. 2025