Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Praxe je nejlepší zkušenost

Whistleblowing

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu

Obecná ustanovení

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

  1. písemně, v listinné podobě předat osobně,
  2. písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou,
  3. písemně elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba: koudelikova@gaozl.cz,
  4. ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín.
  5. ústně telefonicky, na telefon č. 736 765 374.

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ ZDE