Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Praxe je nejlepší zkušenost

Stravování žáků

Teoretické vyučování

Obědy jsou zajištěny na našem externím pracovišti v Menze Univerzity Tomáše Bati, která sousedí s budovou teoretického vyučování SŠ. Doba vydávání oběda je od 10.30 hodin do 14.30 hodin. Žáci v teoretickém vyučování mají dobu vymezenou pro konzumaci oběda od 10.25 do 11.00 hod. nebo po skončení výuky.

Během vyučování je možné využít potravinový automat. 

 

Praktické vyučování

Zajištění obědů během praktického vyučování je realizováno v zařízeních schválených pracovišť praktického vyučování u oboru Kuchař-číšník, oboru Gastronomie a u oboru Stravovací a ubytovací služby. Pro E obory stavební a obor Prodavačské práce jsou obědy zajištěny smluvně v Menze UTB. Doba vydávání obědu je dle zahájení výuky odborného výcviku po 4 hodinách výuky odborného výcviku, přestávka na oběd činí 30 minut. Žáci ubytovaní v Domově mládeže se stravují v daném zařízení.   

Pitný režim  

Pitný režim je během vyučování zajišťován individuálně žáky, mají možnost využívat služby automatu,  kde je v nabídce odpovídající sortiment nealkoholických nápojů.