Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Praxe je nejlepší zkušenost

Projekty

 • Vybavení škol digitálními technologiemi
 • Podpora profesního rozvoje pracovníků ve vzdělávání SŠ

 

 • Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Vzdelávacie aktivity v oblasti nových trendov v príprave a dokončování pokrmov a nápojov pred zrakom hostí

   

 • Vybudování posluchárny pro výuku informatiky a přírodních věd

 

 

Předmětem projektu je vznik odborné učebny (posluchárny) pro výuku řemeslných předmětů a informatiky. Projekt je navázán na klíčové kompetence práce s digitálními technologiemi a technické a řemeslné práce.

Projekt Střední škola gastronomie a obchodu Zlín - Vybudování posluchárny pro výuku informatiky a přírodních věd je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0017290

Termín realizace projektu: 2021–2023

 • Národní plán doučování

   (doba realizace projektu: září – prosinec 2021, leden – srpen 2022, září-prosinec 2022)

 

 • Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

   (doba realizace projektu: 1. 8. 2020 – 31. 12. 2022)

 • Podpora polytechnického vzdělávání II

  (doba realizace projektu: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2021)
 • Podpora polytechnického vzdělávání a kariérového poradenství na SŠGO Zlín

   (doba realizace projektu: 2. 10. 2017 - 1. 10. 2019)

 • Podpora čtenářství a výuky cizího jazyka

   (doba realizace projektu: 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015)

 • Inovace výuky prostřednictvím ICT na Střední škole gastronomie a obchodu Zlín

   (doba realizace projektu: 1. 6. 2012 - 31. 5. 2014)

 • UNIV 3

   (doba realizace projektu: únor 2012 - červenec 2014)

 • UNIV 2 KRAJE

   (doba realizace projektu: 1. 8. 2009 - 31. 1. 2013)

 • Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech na Střední škole gastronomie a obchodu Zlín

   (doba realizace projektu: 1. 12. 2008 - 31. 8. 2011)