Praxe je nejlepší zkušenost

Projekty

  • Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

   (doba realizace projektu: 1. 8. 2020 – 31. 12. 2022)

  • Podpora polytechnického vzdělávání II

    (doba realizace projektu: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2021)
  • Podpora polytechnického vzdělávání a kariérového poradenství na SŠGO Zlín

   (doba realizace projektu: 2. 10. 2017 - 1. 10. 2019)

  • Podpora čtenářství a výuky cizího jazyka

   (doba realizace projektu: 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015)

  • Inovace výuky prostřednictvím ICT na Střední škole gastronomie a obchodu Zlín

   (doba realizace projektu: 1. 6. 2012 - 31. 5. 2014)

  • UNIV 3

   (doba realizace projektu: únor 2012 - červenec 2014)

  • UNIV 2 KRAJE

   (doba realizace projektu: 1. 8. 2009 - 31. 1. 2013)

  • Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech na Střední škole gastronomie a obchodu Zlín

   (doba realizace projektu: 1. 12. 2008 - 31. 8. 2011)