Praxe je nejlepší zkušenost

Maturitní zkouška

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

 

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2020/2021.

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z cizích jazyků ve školním roce 2020/2021 - bude upřesněno


Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021

  • Obor 65-41-L/01 Gastronomie odborné zaměření: Gastronomie s hotelovým provozem (denní 4letý obor vzdělání):

Ekonomika a účetnictví - bude upřesněno

Gastronomie a hotelový provoz - bude upřesněno

  • Obor 65-41-L/51 Gastronomie (denní nástavbový 2letý obor vzdělání):

Ekonomika a účetnictví - bude upřesněno

Hotelový a restaurační provoz - bude upřesněno

 

 

Přihlašování k jarnímu termínu maturitních zkoušek

 

Žáci, kteří chtějí konat maturitní zkoušku, opravnou maturitní zkoušku nebo maturitní zkoušku v náhradním termínu na jaře 2021, se musí k této zkoušce přihlásit nejpozději do (datum bude upřesněn). Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Podrobné informace ke společné části maturitních zkoušek naleznete na www.maturita.cermat.cz