Praxe je nejlepší zkušenost

Maturitní zkouška

Aktuální informace související s organizací maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021

Aktuální informace související s organizací maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021

Úprava počtu opravných termínů u didaktických testů a praktických zkoušek

Termín maturitní zkoušky

Termín maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021.

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

 

Pravidla hodnocení profilové částí maturitní zkoušky z Anglického jazyka

Pravidla hodnocení profilové části maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury

 

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2020/2021.

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z cizích jazyků ve školním roce 2020/2021.


Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021

  • Obor 65-41-L/01 Gastronomie odborné zaměření: Gastronomie s hotelovým provozem (denní 4letý obor vzdělání):

Ekonomika a účetnictví

Gastronomie a hotelový provoz

  • Obor 65-41-L/51 Gastronomie (denní nástavbový 2letý obor vzdělání):

Ekonomika a účetnictví

Hotelový a restaurační provoz

  

Přihlašování k jarnímu termínu maturitních zkoušek

 

Žáci, kteří chtějí konat maturitní zkoušku, opravnou maturitní zkoušku nebo maturitní zkoušku v náhradním termínu na jaře 2021, se musí k této zkoušce přihlásit nejpozději do (datum bude upřesněn). Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Podrobné informace ke společné části maturitních zkoušek naleznete https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska