Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Praxe je nejlepší zkušenost

Zednické práce 3letý obor

Informace o oboru

  • Kód oboru 36-67-E/01
  • Ukončení studia Výuční list
  • Délka studia 3
  • Forma studia Denní
  • Školné Ne
  • Přijímaných 7

Popis

​Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s výučním listem, toto tříleté studium se zakončuje závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Podmínky přijetí

​Ve všech kolech budou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky na základě výsledků předchozího vzdělávání podle kritérií pro přijímací řízení – daného kola. Ke vzdělávání ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením budou přijímáni uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Učební plány

​Ročníkový učební plán oboru naleznete zde.

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní v povolání zedník. Je schopen provádět jednoduché zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a jednoduché tepelné izolace.

Úspěchy školy v tomto oboru

Zaměstnanost absolventů u stavebních firem po ukončení vzdělávání.

Spolupráce se sociálními partnery

​Odborný výcvik je zajišťován ve spolupráci se stavebními firmami a OSVČ daného oboru v oblasti Zlínska. Rovněž spolupracujeme s SOU a SPV stavebním s.r.o. Zádveřice-Raková.