Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Praxe je nejlepší zkušenost

Tesařské práce 3letý obor

Ve školním roce 2024/2025 nebudeme obor vyučovat pro trvale nízký počet uchazečů.

Informace o oboru

  • Kód oboru 36-64-E/01
  • Ukončení studia Výuční list
  • Délka studia 3
  • Forma studia Denní
  • Školné Ne
  • Přijímaných 7

Popis

​Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s výučním listem, toto tříleté studium se zakončuje závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Podmínky přijetí

​Ve všech kolech budou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky na základě výsledků předchozího vzdělávání podle kritérií pro přijímací řízení – daného kola. Ke vzdělávání ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením budou přijímáni uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. uchazeči se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním, na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Učební plány

​Ročníkový učební plán oboru naleznete zde.

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní v povolání tesař. Je schopen provádět jednoduché tesařské práce při zhotovování bednění betonových konstrukcí, vázání a montování tesařských konstrukcí střech, dřevěných staveb a pomocných tesařských konstrukcí.

Úspěchy školy v tomto oboru

​V poledních letech se zlepšila uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Spolupráce se sociálními partnery

​Smluvním partnerem pro zajišťování odborného výcviku je SOU a SPV stavební s.r.o. Zádveřice-Raková.