Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Praxe je nejlepší zkušenost

Stavovací a ubytovací služby 3letý obor

Informace o oboru 

  • Kód oboru 65-51-E/01
  • Ukončení studia Výuční list
  • Délka studia 3
  • Forma studia Denní
  • Školné Ne
  • Přijímaných 7

Popis

Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s výučním listem, toto tříleté studium se zakončuje závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Podmínky přijetí

​Ve všech kolech budou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky na základě výsledků předchozího vzdělávání podle kritérií pro přijímací řízení – daného kola. Ke vzdělávání ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením budou přijímáni uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Učební plány

​Ročníkový učební plán oboru naleznete zde.

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve stravovacích službách při výrobě pokrmů jako kuchař, dále například v provozovnách rychlého občerstvení při přípravě pokrmů. Absolvent bude připravovat teplé a studené pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů,

Úspěchy školy v tomto oboru

Reprezentace školy na “Dnu zdraví” v Želechovicích nad Dřevnicí. Každoroční účast žáků na soutěžích: RIO MARE; Přehlídka kuchařského umu Mikulov; Přehlídka kuchařských dovedností Prostějov.

Spolupráce se sociálními partnery

​Výuka odborného výcviku probíhá v kuchyních OSVČ a Základní škole Želechovice nad Dřevnicí