Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Praxe je nejlepší zkušenost

Prodavačské práce 3letý obor

 

Informace o oboru

  • Kód oboru 66-51-E/01
  • Ukončení studia Výuční list
  • Délka studia 3
  • Forma studia Denní
  • Školné Ne
  • Přijímaných 7

Popis

​Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s výučním listem, toto tříleté studium se zakončuje závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Podmínky přijetí

​Ve všech kolech budou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky na základě výsledků předchozího vzdělávání podle kritérií pro přijímací řízení – daného kola. Ke vzdělávání ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením budou přijímáni uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Učební plány

​Ročníkový učební plán oboru naleznete zde.

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní jako pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při prodeji zboží. Například: bude doplňovat zboží v prodejnách, prodávat vybraný sortiment zboží, skladovat a ošetřovat zboží, manipulovat s obaly, vykonávat činnosti spojené s výkupem lahví.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Každoroční účast v soutěži v SPV Merkur Malenovice “Olympiáda znalostí a dovedností v oboru”.

Spolupráce se sociálními partnery

​Smluvním partnerem pro výuku odborného výcviku je SPV Merkur, spol. s r.o., Zlín-Malenovice