Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Praxe je nejlepší zkušenost

Malířské a natěračské práce 3letý obor

Ve školním roce 2024/2025 nebudeme obor vyučovat pro trvale nízký počet uchazečů.

Informace o oboru

  • Kód oboru 36-57-E/01
  • Ukončení studia Výuční list
  • Délka studia 3
  • Forma studia Denní
  • Školné Ne
  • Přijímaných 7

Popis

​Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s výučním listem, toto tříleté studium se zakončuje závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Podmínky přijetí

​Ve všech kolech budou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky na základě výsledků předchozího vzdělávání podle kritérií pro přijímací řízení – daného kola. Ke vzdělávání ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením budou přijímáni uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. uchazeči se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním, na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Učební plány

​Ročníkový učební plán oboru naleznete zde.

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní v povolání malíř a natěrač. Je schopen provádět jednoduché malířské práce v interiéru a na fasádách, tj. připravovat podklady a malířské nátěrové hmoty, nanášet nátěrové hmoty různými technikami v jednom nebo vice odstínech na různých podkladech. Dále je schopen provádět jednoduché natěračské práce, tj. připravovat podklady pro NH, nanášet NH různými technikami zejména na stavební konstrukce (okna, dveře, topná tělesa, zábradlí, podlahy aj.)

Úspěchy školy v tomto oboru

4. místo na mezinárodní soutěži Talent roku v Brně – duben 2013

Spolupráce se sociálními partnery

Spolupracujeme s OSVČ daného oboru v oblasti Zlínska a s Cechem malířů, lakýrníků a tapetářů ČR.