Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Praxe je nejlepší zkušenost

Gastronomie 2letý nástavbový obor s maturitou

Informace o oboru

  • Kód oboru 65-41-L/51
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 2 roky
  • Forma studia Denní
  • Školné Ne
  • Přijímaných 30

Popis

​Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s maturitní zkouškou, toto dvouleté studium se zakončuje maturitní zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce.

Podmínky přijetí

Obor Gastronomie je určen pouze pro absolventy tříletého oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař-číšník. ​Přijímání uchazečů probíhá na základě kritérií pro přijímací řízení. Mezi hlavní kritéria přijetí ke studiu patří úspěšné vykonání přijímací zkoušky a průměrný prospěch z pololetí 3. ročníku tříletého oboru Kuchař-číšník.

Učební plány

Profil absolventa

​Absolvent samostatně vykonává profesní úkony v hotelovém a restauračním provozu. Má nejen teoretické, ale i odborné vědomosti a dovednosti v přípravě pokrmů, nápojů, obsluhy a pořádání gastronomických akcí. Po získání praxe v oboru je absolvent připraven na soukromé podnikání.

Úspěchy školy v tomto oboru

​K úspěchům žáků v tomto oboru patří prezentace gastronomických výrobků školy na rautech pořádaných u příležitosti různých společenských a kulturních událostí.

Spolupráce se sociálními partnery

Probíhá každoročně s cca 20 středisky společného stravování a hotelovými provozy, ve kterých žáci vykonávají odbornou praxi.