Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Praxe je nejlepší zkušenost

Gastronomie 4letý obor s maturitou

Informace o oboru

  • Kód oboru 65-41-L/01
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4 roky
  • Forma studia Denní
  • Školné Ne
  • Přijímaných 30

Popis

​Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s maturitní zkouškou, toto čtyřleté studium se zakončuje maturitní zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce. Během studia mají žáci možnost zvýšit si své odborné dovednosti a znalosti absolvováním koktejlového, sommeliérského, carvingového a baristického kurzu.

Podmínky přijetí

​Přijímání uchazečů probíhá na základě kritérií pro přijímací řízení. Mezi hlavní kritéria přijetí ke studiu patří úspěšné vykonání přijímací zkoušky a průměrný prospěch z pololetí ročníku, ve kterém uchazeč splní povinnou školní docházku.

Učební plány

Gastronomie s hotelovým provozem 4letý obor - 1. ročník

Gastronomie s hotelovým provozem 4letý obor - 2. - 4. ročník

Profil absolventa

​Absolvent samostatně vykonává profesní úkony v hotelovém a restauračním provozu. Má nejen teoretické, ale i odborné vědomosti a dovednosti v přípravě pokrmů, nápojů, obsluhy a pořádání gastronomických akcí. Po získání praxe v oboru je absolvent připraven na soukromé podnikání.

Úspěchy školy v tomto oboru

​K úspěchům žáků v tomto oboru patří prezentace gastronomických výrobků školy na rautech pořádaných u příležitosti různých společenských a kulturních událostí.

Spolupráce se sociálními partnery

Každoročně úzce spolupracujeme s cca 30 soukromými subjekty hotelového a restauračního typu. Spolupráce spočívá především v možnostech zajištění odborného výcviku a odborné praxe žáků, zároveň pak při uplatnění absolventů školy po ukončení jejich vzdělávání.