Praxe je nejlepší zkušenost

20. 5. 2021

Volby do školské rady

Volby do školské rady

Na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s platným Volebním řádem školské rady, schváleným usnesením Rady Zlínského kraje č. 0211/R07/12 ze dne 5. 3. 2012 vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady Střední školy gastronomie a obchodu Zlín na den 9. 6. 2021.


Jednotlivé dokumenty k volbám do školské rady:

Oznámení o vyhlášení voleb do školské rady.

Oslovení rodičů.

Příprava a realizace voleb.