Praxe je nejlepší zkušenost

12. 11. 2021

Upozornění Distanční výuka třídy KČ3.

Upozornění   Distanční výuka třídy KČ3.

Upozornění 

Distanční výuka třídy KČ3. 


Třída KČ3 bude mít od 15. 11. 2021 do 17. 11. 2021 distanční výuku na praxi. O výuce odborného výcviku informují žáky učitelé odborného výcviku. 

Žádáme žáky a zákonné zástupce žáků, aby se řídili pokyny Krajské hygienické stanice Zlín a třídních učitelů, případně učitelů odborného výcviku. 

 Mgr. Petr Úředníček 

 ředitel školy