Praxe je nejlepší zkušenost

15. 11. 2021

Upozornění: Distanční výuka třídy 4. G

Upozornění: Distanční výuka třídy 4. G

Upozornění 

Distanční výuka třídy 4. G 


Třída 4.G bude mít od 16. 11. 2021. do 19. 11. 2021 distanční výuku. Teoretická výuka bude probíhat on-line přes program Teams, podle platného rozvrhu hodin.  

Žádáme žáky a zákonné zástupce žáků, aby se řídili pokyny Krajské hygienické stanice Zlín a třídních učitelů, případně učitelů odborného výcviku. 

 

Mgr. Petr Úředníček 

 ředitel školy