Praxe je nejlepší zkušenost

9. 9. 2020

Od zítřka 10. 9. 2020 ve škole pouze v roušce!

Od zítřka 10. 9. 2020 ve škole pouze v roušce!


Milí žáci a vážení zákonní zástupci, dle aktuálního nařízení Ministerstva zdravotnictví

je nutno ve všech vnitřních prostorách mít nasazenou roušku.

 

Prosím o nasazení roušky před vstupem do budovy. Případné obtíže při nošení roušky budeme řešit individuálně.  

Další informace obdržíte u třídních učitelů. 

Mgr. Petr Úředníček v. r.

ředitel školy