Praxe je nejlepší zkušenost

19. 5. 2021

Infromace k návratu žáků z distanční výuky


H, L obory vzdělání

Vzhledem k návratu žáků do školy a současně probíhající společné částí maturitní zkoušky bude upravena organizace výuky.

24. 5. 2021

Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin (lichý týden, pondělí).

Všichni žáci budou po celý den v následujících učebnách a bude u nich proveden antigenní test:

1. G                 uč. 206

KČ1.                uč. 205

K/Č2.              uč. 208

2. G                 uč. 209

K/Č/KČ3.       uč. 408

3. G                 uč. 200

GN1.               uč. 207

Vzhledem k probíhající společné části maturitních zkoušek bude výuka zkrácena do 12, 25 hodin.

25. 5. 2021 (lichý týden, úterý)

Z důvodu k probíhající společné části maturitních zkoušky, bude výuka zahájena od 10,50 hod. Vstup do budovy školy, bude umožněn žákům od 10,40 hod.

Teoretické vyučování bude probíhat dle platného rozvrhu hodin.

Praktická výuka dle pokynů učitelů OV.

Bližší informace obdrží žáci od svých třídních učitelů na online třídnických hodinách.

 

 

 

E, C obory vzdělání

Vzhledem k návratu žáků do školy a současně probíhající společné částí maturitní zkoušky bude upravena organizace výuky.

24. 5. a 25. 5. 2021

Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin (lichý týden, pondělí, úterý).

Všichni žáci budou po celý den v následujících učebnách a bude u nich proveden antigenní test:

PŠ1                  uč. 109

PŠ2                  uč. 104

PSTZ1             uč. 500

PTZ2                uč. 503

S2                    uč. 110

P3 (po)           uč. 502

S3 (út)           uč. 502

Odb. předměty  sk. T1,T2, Z1, Z2    uč. 501

Vzhledem k probíhající společné části maturitních zkoušek bude výuka E- oborů  dne 24. 5. 2021 zkrácena do 12, 25 hodin.

Z důvodu k probíhající společné části maturitních zkoušky, bude výuka tříd PŠ1 a PŠ2 zahájena od 10,50 hod. Vstup do budovy školy, bude umožněn žákům od 10,40 hod.

Teoretické vyučování bude probíhat dle platného rozvrhu hodin.

Praktická výuka dle pokynů učitelů OV.

Bližší informace obdrží žáci od svých třídních učitelů.

 

                                                                                                                                 Mgr. Petr Úředníček, v. r.

                                                                                                                                           ředitel školy