Praxe je nejlepší zkušenost

31. 8. 2020

Informace COVID-19

Informace COVID-19


Vážení rodiče a milí žáci,

škola se připravuje na nový školní rok a vzhledem ke COVIDU-19 činíme veškeré možné kroky pro udržení bezinfekčního prostředí.

Milí žáci, prosím respektujte pravidla, veškerá nařízení a dodržujte zásady osobní hygieny.

Pokud na sobě cítíte příznaky respiračního onemocnění, prosím nevstupujte do budovy a kontaktujte svého třídního učitele nebo zástupce pro daný úsek.

Při společném zahájení je nutností použití roušky.

 

Těšíme se na vás

 

Mgr. Petr Úředníček v. r.