Výukové materiály

Vážení rodiče a milí žáci,

vzhledem ke zrušení výuky na naší škole na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které platí až do odvolání, zřizujeme datové úložiště výukových materiálů pro žáky oborů H a L. Úložiště se zobrazí po klepnutí na tento odkaz: VÝUKOVÉ MATERIÁLY PRO ŽÁKY

Sledujte prosím pravidelně vkládané materiály pro Vaši třídu a plňte zadané úkoly dle pokynů učitelů jednotlivých předmětů. Tyto úkoly budou předmětem hodnocení ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a jejich plnění bude vyžadováno. Prosíme udržujte kontakt se svými třídními učiteli.

 

Učivo pro žáky oborů E, C zprostředkují třídní učitelé jednotlivých tříd. Prosíme rodiče, aby třídní učitele svých žáků kontaktovali (toto platí pouze pro rodiče žáků z E a C oborů).

Děkujeme za spolupráci.