Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijetí pro přijímací řízení - 2. kolo pro obory

Přihlášky je možno odevzdávat v termínu 13. – 24. 5. 2019.

 

Kritéria přijetí pro přijímací řízení - 2. kolo pro obory s výučním listem

Přihlášky je možno odevzdávat v termínu 10. – 23. 5. 2019.

 

Kritéria přijetí pro přijímací řízení - 1. kolo