GDPR

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, Univerzitní 3015, 760 01 Zlín, IČ: 00545121 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

a. přijímací řízení do prvního ročníku,
b. zajištění středního vzdělávání,
c. zajištění odborného výcviku, učební nebo odborné praxe,
d. zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+

Kontakt na pověřence: poverenec.oou@gaozl.cz