Ubytování

Ubytování pro studenty středních škol ve Zlíně

 

Domovy mládeže při Střední průmyslové škole polytechnické, nacházející se v centru města Zlína, poskytují ubytování žákům a žákyním všech středních škol ve Zlíně. Přihlášky do ubytování na školní rok 2018-2019 a další důležité informace naleznete na webových stránkách www.spspzlin.cz v horní liště  v sekci UBYTOVÁNÍ/DOKUMENTY.

 

Zájemci o ubytování z řad žáků a žákyň prvních ročníků SŠ by si měli přihlášku  podat nejpozději do  15. 6. 2018. (dle směrnice č. 18/2017, vydané ředitelem SPŠ polytechnické).