Seznamy přijatých uchazečů

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníků 3.7.2020

 

4letý obor vzdělání - L

3letý obor vzdělání - H

3leté obory vzdělání - E

 

2letý nástavbový obor vzdělání - L

 

Termín zveřejnění výsledků je 3.7.2020

Termín pro podání zápisového lístku je do 14.7.2020

Mgr. Petr Úředníček v. r.


 

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení zveřejněný 16. 6. 2020

 

Obor 65-41-L/01 Gastronomie 4letý

Obor 65-41-L/51 Gastronomie 2letá nástavba

 

Nepřijatým uchazečům bude neprodleně odesláno rozhodnutí o nepřijetí a zároveň poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí. 

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (do 23. 6. 2020).

 

Mgr. Petr Úředníček

ředitel školy

 


 

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení zveřejněný 23. 4. 2020

Informace k odevzdání zápisového lístku

Vážení uchazeči, děkujeme za Váš zájem vzdělávat se na naší škole.

 

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední škole gastronomie a obchodu Zlín je možné potvrdit odevzdáním zápisového lístku.

 

Řádně vyplněný zápisový lístek odevzdávejte přímo ve škole nebo pošlete poštou.

 

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je dána jednotně pro všechny uchazeče, a to tak, že zápisový lístek je možné odevzdat do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, a to bez ohledu na skutečnost, že v konkrétním oboru vzdělání se jednotná přijímací zkouška nekoná.

 

Těší se na Vás tým GAOZL

 

 

Obor H

Obory E

Obor C