Vyhlášení přijímacího řízení

 

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do 1. ročníků 4letého L oboru a 2letého nástavbového L oboru

Dnem 6. 6. 2019 vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů:

Přihlášky je možno odevzdávat v termínu 6. 6. – 14. 6. 2019.

 • 4letý obor vzdělání - L

65-41-L/01 Gastronomie (zaměření: Gastronomie s hotelovým provozem)

Kritériem pro určení pořadí – průměrný prospěch z 1. pololetí ročníku, ve kterém uchazeč splnil povinnou školní docházku.  Zdravotní způsobilost a splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

(Počet volných míst 12) 

 

 • 2letý nástavbový obor vzdělání – L

65-41-L/51 Gastronomie /podmínkou pro přijetí je výuční list v oboru kuchař-číšník/

Kritériem pro určení pořadí – průměrný prospěch z 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru.

 (Počet volných míst 5)

 

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do 1. ročníků pro obory s výučním listem

Dnem 6. 6. 2019 vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů.

Přihlášky je možno odevzdávat v termínu 6. 6. –  14. 6. 2019.

 

 • pro tříletý obor 65-51-H/01 Kuchař - číšník, odborné zaměření: 

Kuchař(ka); Číšník, servírka; Kuchař(ka) - číšník, servírka ( Počet volných míst 12)

Kritériem pro určení pořadí – průměrný prospěch z 1. pololetí ročníku, ve kterém uchazeč splnil povinnou školní docházku, zdravotní způsobilost a splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

 • pro tříleté obory:  

36-67-E/01 Zednické práce (1 žák); 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (1 žák);

66-51-E/01 Prodavačské práce (2 žáci); 36-64-E/01 Tesařské práce (1 žák ) 

U oborů kategorie E je nutné písemné doporučení poradenského zařízení, splnění povinné školní docházky a zdravotní způsobilost pro daný obor.

 

Mgr. Petr Úředníček v. r. 

ředitel školy

 

 


 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníků 4letého L oboru a 2letého nástavbového L oboru

Dnem 13. 5. 2019 vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů:

Přihlášky je možno odevzdávat v termínu 13. – 24. 5. 2019.

4letý obor vzdělání - L

 • 65-41-L/01 Gastronomie (zaměření: Gastronomie s hotelovým provozem)

(Počet volných míst 10) 

2letý nástavbový obor vzdělání - L

 •  65-41-L/51 Gastronomie

(Počet volných míst 8)

 


 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníků pro obory s výučním listem

Dnem 10. 5. 2019 je vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů.

Přihlášky je možno odevzdávat v termínu 10. – 23. 5. 2019.

 • pro tříletý obor 65-51-H/01 Kuchař-číšník odborné zaměření: Kuchař(ka); Číšník, servírka; Kuchař(ka) -číšník, servírka ( 18 žáků )
 • pro tříleté obory: 36-67-E/01 Zednické práce (2 žáci); 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (4 žáci ); 66-51-E/01 Prodavačské práce ( 2 žáci ); 36-64-E/01 Tesařské práce (1 žák ) 
 • pro dvouletý obor 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá ( 2 žáci )

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků

Dnem 31. 1. 2019 je vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání:

4letý obor vzdělání - L

 • 65-41-L/01 Gastronomie (zaměření: Gastronomie s hotelovým provozem)

3letý obor vzdělání - H

 • 65-51-H/01 Kuchař-číšník (zaměření: Kuchař(ka); Číšník, servírka; Kuchař(ka)-číšník, servírka)

3leté obory vzdělání - E

 • 36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
 • 36-64-E/01 Tesařské práce
 • 36-67-E/01 Zednické práce
 • 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
 • 66-51-E/01 Prodavačské práce
 • 75-41-E/01 Pečovatelské služby

2letý obor vzdělání - C

 • 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

2letý nástavbový obor vzdělání - L

 • 65-41-L/51 Gastronomie

 

Ve Zlíně 31. 1. 2019
Mgr. Petr Úředníček v.r., ředitel školy