Přijímací řízení na šk. r. 2020/2021

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníků

Dnem 23. 6. 2020 je vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání:

4letý obor vzdělání - L

3letý obor vzdělání - H

3leté obory vzdělání - E

 

2letý obor vzdělání - C

2letý nástavbový obor vzdělání - L

 

Termín podání příhlášek je od 23.6. do 30.6.2020

Termín zveřejnění výsledků je 3.7.2020

Termín pro podání zápisového lístku je do 14.7.2020

Mgr. Petr Úředníček v. r.


 

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,

posíláme aktuální informace :

Přijímací zkoušky 2020/2021

Informace k maturitní zkoušce 2019/2020

 

Informace k závěrečné zkoušce 2019/2020

 

Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym.

 


 

Přihlášky - informace k registračním číslům (přijímací řízení) 

 

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci,

 

v současné době zpracováváme informační dopisy, které obdržíte nejpozději do 31.3.2020.  

V dopise bude uvedeno registrační číslo přihlášky a další potřebné informace.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro obory bez přijímací zkoušky bude 23. 4. 2020 a pro maturitní obory čekáme na další vývoj situace.

 


 

Vážení rodiče a milí žáci,

výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny:

 

Obory H, E, C - 23.4.2020

Obory L - 29.4.2020

 

 

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2020/2021.pdf

Plánované počty přijímaných uchazečů do 1. ročníků

Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve střední škole - ke stažení ze stránek MŠMT - formuláře jsou stejné jako v minulých letech.