Maturitní zkoušky

Termíny konání MZ a ZZ.

 

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

 

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2019/2020.pdf

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z cizích jazyků ve školním roce 2019/2020.pdf


Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2019/2020

  • Obor 65-41-L/01 Gastronomie odborné zaměření: Gastronomie s hotelovým provozem (denní 4letý obor vzdělání):

Ekonomika a účetnictví

Gastronomie a hotelový provoz

  • Obor 65-41-L/51 Gastronomie (denní nástavbový 2letý obor vzdělání):

Ekonomika a účetnictví

Hotelový a restaurační provoz 

 

 

Přihlašování k jarnímu termínu maturitních zkoušek

 

Žáci, kteří chtějí konat maturitní zkoušku, opravnou maturitní zkoušku nebo maturitní zkoušku v náhradním termínu na jaře 2020, se musí k této zkoušce přihlásit nejpozději do 2. 12. 2019. Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat i platný posudek školského poradenského zařízení.

Podrobné informace ke společné části maturitních zkoušek naleznete na www.maturita.cermat.cz