Dny otevřených dveří ve šk. r. 2017/2018

Dny otevřených dveří

 

Termíny dnů otevřených dveří školy ve školním roce 2017/2018:

24. 11. 2017 od 9:00 do 17:00 hodin

25. 11. 2017 od 9:00 do 13:00 hodin

18. 1. 2018 od 9:00 do 17:00 hodin

Budoucím žákům budou představeny jednotlivé obory, vybavení školy i akce, jichž se škola každoročně účastní nebo je pořádá.

Mimo prohlídku školy mohou zájemci o studium shlédnout ukázky prací našich žáků, kterými se prezentují u závěrečných nebo maturitních zkoušek. 

Vpravo je ke shlédnutí prezentace školy promítaná u příležitosti Dnů otevřených dveří našim budoucím žákům.

 Z důvodu stavebních prací na parkovišti UTB, bude omezená dostupnost hlavního vchodu školy automobilem. Pro návštěvníky tak bude otevřen i zadní vchod školy z ulice Hradská.