Dny otevřených dveří ve šk. r. 2018/2019

Dny otevřených dveří

 

Termíny dnů otevřených dveří školy ve školním roce 2018/2019:

23. 11. 2018 od 9:00 do 17:00 hodin

24. 11. 2018 od 9:00 do 13:00 hodin

17. 1. 2018 od 9:00 do 17:00 hodin

Budoucím žákům budou představeny jednotlivé obory, vybavení školy i akce, jichž se škola každoročně účastní nebo je pořádá.

Mimo prohlídku školy mohou zájemci o studium shlédnout ukázky prací našich žáků, kterými se prezentují u závěrečných nebo maturitních zkoušek.

Pro návštěvníky bude otevřen i zadní vchod školy z ulice Hradská.