Nadační fond

Nadační fond Střední školy gastronomie a obchodu Zlín

Sídlo:   Zádveřice 425, 763 12 Zádveřice-Raková
IČO:   046 97 189
Zřizovatel:   Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, Univerzitní 3015, 760 01 Zlín
Právní forma:   Nadační fond
Číslo bankovního účtu:   115-1753090287/0100
Kontakt:   nadace@gaozl.cz 
Kontakt na pověřence:   nadace@gaozl.cz                                                                                 

 

1. Účelem nadačního fondu je podpora:

  • v zajištění vzdělávání, sportovní přípravy, kultury a jiných neziskových činností žáků, zaměstnanců a hostů Střední školy gastronomie a obchodu Zlín,
  • rozvoje duchovních hodnot a humanitních cílů žáků a zaměstnanců Střední školy gastronomie a obchodu Zlín,
  • ochrany a tvorby životního prostředí ve Střední škole gastronomie a obchodu Zlín a okolí,
  • modernizace výchovně-vzdělávacího procesu Střední školy gastronomie a obchodu Zlín,
  • rozvoje mezinárodní spolupráce ve středním školství.

V rámci zajišťování svých činností provádí nadační fond, který je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tento účel:

  • darovací smlouvy.

 

2. Složení nadačního fondu:

Šuráňová Martina, Mgr.   předseda správní rady
Hlavinková Romana   člen správní rady
Hýžová Květoslava, Mgr.   člen správní rady
Polčák Libor, Bc.   člen správní rady
Rašková Lada, Mgr.   člen správní rady
Páže Zdenek, Ing.   revizor

 

3. Přílohy ke stažení

 

4. Poděkování nadačního fondu

Nadační fond děkuje všem organizacím a zejména rodičům, kteří podpořili činnost nadačního fondu. "Děkujeme za Vaši vstřícnost."

Mgr. Martina Šuráňová, předseda