Úřední deska

Úřední hodiny v době hlavních prázdnin:

PONDĚLÍ A STŘEDA 8 – 13 hodin (sekretariát nebo ekonomický úsek). Po telefonické domluvě lze dohodnout individuálně.  

Žádanky na jízdné potvrzujeme od 17. 8. 2020, potvrzení o studiu vydáváme na žádost na začátku školního roku.

 

Kontaktní telefony: 602 935 422, 577 210 084


 

Nabídka volných pracovních míst pro učitele odborného výcviku

 

Příjem dokumentů

1)  osobní doručení - dokumenty v analogové a digitální podobě, doručované na přenosných
      technických nosičích dat (CD, DVD, USB), se přijímají v sekretariátu školy (též „podatelna“),
      místnost č. 101

2)  poštovní doručení – adresa školy:  Střední škola gastronomie a obchodu Zlín,

                                                                        Univerzitní 3015, 760 01 Zlín

 

3)  elektronickou poštou na adresu podatelny školy: podatelna@gaozl.cz

4)  datovou schránkou – identifikátor datové schránky školy: cywveyf