Základy jednoduché obsluhy

Základy jednoduché obsluhy

 

Popis vzdělávacího programu

Účastník vzdělávacího programu se seznámí s inventářem a jeho rozdělením. Získá základy techniky obsluhy, osvojí si gastronomická pravidla při sestavování jídelních a nápojových lístků.​

Cíl vzdělávacího programu

Účastník vzdělávacího programu bude umět používat inventář a znát jeho rozdělení. Získá praktickou zručnost v základech techniky obsluhy, naučí se gastronomická pravidla pro sestavování jídelních a nápojových lístků. Bude znát společenská pravidla při pořádání společenských akcí.​

Komu je program určen

Pracující v oboru gastronomie, pracující v jiném oboru, široká veřejnost.​

Požadavky na účastníka

Ukončená povinná školní docházka.

Kontaktní osoba: Marcela Zbořilová 

Kontaktní email: zborilova@gaozl.cz