UNIV 2 KRAJE (doba realizace projektu: 1. 8. 2009 - 31. 1. 2013)

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ.

Souhrn monitorovacích indikátorů pro školu:

V rámci projektu škola vytvořila tři vzdělávací programy, jejichž obsah se vztahuje k profesním kvalifikacím dle Národní soustavy kvalifikací (NSK):

  • Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)
  • Jednoduchá obsluha hostů (65-007-H)
  • Příprava teplých pokrmů (65-001-H)

Tyto vzdělavací programy jsou určeny nejen pracovníkům pohostinských zařízení, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti bez znalostí a dovedností v oboru gastronomie.